_B010770
X
 
Hogst av gammel brannpåvirket furunaturskog i lavlandet, der også stående død ved er blitt hogd. Slik drift nullstiller naturskogskvalitetene og bryter kontinuiteten, og er videre svært negativt for krevende gammelskogsarter.
Follsjå, Notodden, Telemark, Norway
01.11.2022
Sigve Reiso
Digitalt bilde (5184x3888px)
_B010770