_9160034
X
 
Gammel brannpåvirket furunaturskog langs varme skrenter ved Tinnsjøen med innslag av gamle trær på over 200 år og såkalte kelo-elementer av død ved som er viktig for svært mange sjeldne og rødlistede arter. Slike skoger er av høy verdi for biologisk mangfold.
Gjuvet naturreservat, Tinn, Telemark, Norway
16.09.2022
Sigve Reiso
Digitalt bilde (5184x3888px)
_9160034