BB_20230807_0025
X
 
Økte nedbørsmengder på grunn av et endret klima vil forårsake oversvømmelser, særlig i urbane områder med mye harde flater. Bildet viser hvilke problemer som oppstår for trafikken når en vei fyller seg med vann i forbindelse med ekstremnebør i Oslo i august 2023. Slike hendelser skader også ofte infrasruktur og bygninger.
Maridalsveien ved Kubaparken, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (2614x1960px)
BB_20230807_0025