Anser anser / Grågås

BB_20210429_0004 / Anser anser / Grågås
X
 
Anser anser / Grågås
Død grågås som trolig har vært smittet av fugleinfluensa. Fugleinfluensa, også kalt aviær influensa, er en smittsom virussykdom som hovedsakelig rammer fugl, og som er forårsaket av et stort mangfold av influensa A-virus. Virusene er naturlig forekommende hos en rekke ville fugler, spesielt fugl som lever i og ved vann. Det kan oppstå smitte til fjørfeflokker. Fugleinfluensa smitter svært sjelden til mennesker. Ved nærkontakt med smittet fugl har det i noen tilfeller skjedd at andre dyr og mennesker er blitt smittet. Kilde: Folkehelseinstituttet.
Østensjøvannet, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (5057x7586px)
BB_20210429_0004