Phaeorrhiza sareptana (EN)

EN
Sterkt truet
_6070046 / Phaeorrhiza sareptana
X
 
Phaeorrhiza sareptana (EN)
Dovreringlav tilhører det xerofile steppeelementet som i hovedsak er begrenset til sørvendte, soleksponerte kalkberg og tilsvarende åpen kalkjord i nedbørsfattige områder i øvre del av Gudbrandsdalen og Valdres. Dette elementet består av 25 lavarter som i Skandinavia har sine hovedforekomster i denne regionen. Her er den sjelden, kjent fra 14 lokaliteter. Arten er ellers ikke kjent fra andre områder i Norden.
Viste, Vågå, Oppland, Norway
07.06.2023
Sigve Reiso
Digitalt bilde (5184x3888px)
_6070046