Lecanora margacea (EN)

EN
Sterkt truet
_6070033 / Lecanora margacea
X
 
Lecanora margacea (EN)
Vågåkantlav, Lecanora margacea, tilhører det xerofile steppeelementet som i hovedsak er begrenset til sørvendte, soleksponerte kalkberg og tilsvarende åpen kalkjord i nedbørsfattige områder i øvre del av Gudbrandsdalen og Valdres.
Viste, Vågå, Oppland, Norway
07.06.2023
Sigve Reiso
Digitalt bilde (3712x2784px)
_6070033