_8240848
X
 
Kulturlandskapet i Norherad i Vågå har et svært tørt klima og kalkrik grunn, og er levested for en rekke spesialiserte steppelav med mange svært sjeldne og internasjonalt truede arter, enkelte bare med sikre populasjoner her i hele verden.
Sandehorten naturreservat, Vågå, Oppland, Norway
24.08.2022
Sigve Reiso
Digitalt bilde (4914x3588px)
_8240848