Buellia epigaea (VU)

VU
Sårbar
_8240839 / Buellia epigaea
X
 
Buellia epigaea (VU)
Jordbønnelav tilhører det xerofile steppeelementet som i hovedsak er begrenset til sørvendte, soleksponerte kalkberg og tilsvarende åpen kalkjord i nedbørsfattige områder i øvre del av Gudbrandsdalen og Valdres. Dette elementet består av 25 lavarter som i Skandinavia har sine hovedforekomster i denne regionen.
Vågå, Oppland, Norway
24.08.2022
Sigve Reiso
Digitalt bilde (4003x3002px)
_8240839