Squamarina lentigera (EN)

EN
Sterkt truet
_8230519 / Squamarina lentigera
X
 
Squamarina lentigera (EN)
Laven Squamarina lentigera tilhører det xerofile steppeelementet som i hovedsak er begrenset til sørvendte, soleksponerte kalkberg og tilsvarende åpen kalkjord i nedbørsfattige områder i øvre del av Gudbrandsdalen og Valdres. Dette elementet består av 25 lavarter som i Skandinavia har sine hovedforekomster i denne regionen. Arten er en av de sjeldneste steppeartene, begrenset til noen få lokaliteter i øvre Gudbrandsdal, Saltdal, Bardu og Kautokeino.
Vågå, Oppland, Norway
23.08.2022
Sigve Reiso
Digitalt bilde (5184x3888px)
_8230519