Glypholecia scabra / Kalkskjold (EN)

EN
Sterkt truet
_8230484 / Glypholecia scabra / Kalkskjold
X
 
Glypholecia scabra / Kalkskjold (EN)
Kalkskjold er utbredt i tørre, kalkrike områder i Norge. I Norge tilhører arten det xerofile steppeelementet som i hovedsak er begrenset til nedbørsfattige områder i øvre del av Gudbrandsdalen og Valdres. Kjerneforekomstene ligger i kulturlandskapet i Nordherad i Vågå, hvor arten har vært kjent siden 1832
Vågå, Oppland, Norway
23.08.2022
Sigve Reiso
Digitalt bilde (3963x2972px)
_8230484