_8230420
X
 
Kulturlandskapet i Norherad i Vågå har et svært tørt klima og kalkrik grunn, og er levested for en rekke spesialiserte steppelav med mange svært sjeldne og internasjonalt truede arter. På bildet ses en gjengroende lokalitet med den internasjonalt truede laven stjernebønnelav.
Viste, Vågå, Oppland, Norway
23.08.2022
Sigve Reiso
Digitalt bilde (5184x3888px)
_8230420