Peltula placodizans (CR)

CR
Kritisk truet
_8230410 / Peltula placodizans
X
 
Peltula placodizans (CR)
Skorpeskjold tilhører det xerofile steppeelementet som i hovedsak er begrenset til sørvendte, soleksponerte kalkberg og tilsvarende åpen kalkjord i nedbørsfattige områder i øvre del av Gudbrandsdalen og Valdres. Dette elementet består av ca. 25 lavarter som i Skandinavia har sine hovedforekomster i denne regionen.
Vistehorten, Vågå, Oppland, Norway
23.08.2022
Sigve Reiso
Digitalt bilde (3463x2597px)
_8230410