Buellia asterella (CR)

CR
Kritisk truet
_8220273 / Buellia asterella
X
 
Buellia asterella (CR)
Stjernebønnelav tilhører det xerofile steppeelementet som i hovedsak er begrenset til sørvendte, soleksponerte kalkberg og tilsvarende åpen kalkjord i nedbørsfattige områder i øvre del av Gudbrandsdalen og Valdres. Dette elementet består av 25 lavarter som i Skandinavia har sine hovedforekomster i denne regionen, der stjernebønnelav er en av de sjeldneste artene. Arten finnes nå antagelig kun i Vågå i hele verden. Arten har i dag tre gjenværende del-populasjoner på tre lokaliteter. Arten er globalt kritisk truet.
Vågå, Oppland, Norway
22.08.2022
Sigve Reiso
Digitalt bilde (4704x3528px)
_8220273