Ursus maritimus / Isbjørn (VU)

VU
Sårbar
BB_20160720_0071 / Ursus maritimus / Isbjørn
X
 
Ursus maritimus / Isbjørn (VU)
Bildet viser isbjørn som går over en isbre. Isbjørnen er verdens største bjørneart, og verdens største rovpattedyr. Den er imidlertid truet av den globale oppvarmingen. Oppvarmingen fører til at sjøisen i Arktis er i tilbakegang, spesielt om sommeren, og det er stor sjanse for at vi får et isfritt polhav om sommeren om få år. I og med at isbjørnen er helt avhengig av et isdekt hav for å forflytte seg mellom jakt- og hiområder er situasjonen kritisk for isbjørnen. Verdens isbjørneksperter frykter at dårligere isforhold vil føre til nedgang i isbjørnbestanden. Amerikanske forskere har antatt at verdens isbjørnbestand kan bli redusert til en tredel av dagens antall rundt år 2050. Http://www.Npolar.No/no/arter/isbjorn.Html
Valhallfonna, Hinlopenstredet, Nordaust-Svalbard naturreservat, Spitsbergen, Svalbard, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (5091x3182px)
BB_20160720_0071