BB_20170520_0091
X
 
I forbindelse med skogsdrift merkes skog som ikke skal hogges eller der det skal tas andre spesielle miljøhensyn. Her er det merket at en dødvedrik granskog, kartlagt som verdifull naturtype, som skal spares for hogst for å ivareta biologisk mangfold. Slike hensyn inngår som en viktig del av skogbrukets miljøstertifisering.
Nesodden, Akershus, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4256x2832px)
BB_20170520_0091