Geranium sanguineum / Blodstorkenebb
Vincetoxicum rossicum / Russesvalerot (SE)

SE
Fremmedart
Svært høy risiko
BB 05 0404 / Geranium sanguineum / Blodstorkenebb <br /> Vincetoxicum rossicum / Russesvalerot
X
 
Geranium sanguineum / Blodstorkenebb
Vincetoxicum rossicum / Russesvalerot (SE)
Russesvalerot som er i ferd med å utkonkurere verneverdig og artsrik vegetasjon på åpen grunnlendt kalkmark, der blodstorkenebb er en karakterplante. Russesvalerot er en fremmed plante som har blitt et stort problem på øyene i indre Oslofjord. Den er svært ekspansiv og danner tette bestander på kalkrike enger, grunnlendt kalkmark, strandberg, kantkratt og rasmark. På den måten truer det biologisk svært verdifulle miljøer. Arten er svært vanskelig å bekjempe.
Heggholmen naturreservat, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (2000x3008px)
BB 05 0404