BB 14 0170
X
 
Klemetsrudanlegget gjenvinner husholdnings- og næringsavfall fra Oslo, nabokommuner og andre avfallsbesittere. Varmeenergien fra forbrenning av avfall brukes til å produsere varmtvann, som utnyttes i Oslos fjernvarmeanlegg og til produksjon av strøm. Klemetsrudanlegget er en av Østlandets største landbaserte industribedrifter og bidrar med et stort punktutslipp av CO2.
Klemetrud, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (3391x2178px)
BB 14 0170