Xanthoria fallax / Buktmessinglav

SIR_5666 / Xanthoria fallax / Buktmessinglav
X
 
Xanthoria fallax / Buktmessinglav
Buktmessinglav er en svært sjelden skorpelav som lever på barken av gamle løvtrær i bymiljøer. Nord-Europas største bestand av arten er i Porsgrunn og Skien by. Siden arten først og fremst synes å leve i tilknytning til byer, trues den av fjerning av gamle trær og luftforurensing. Her fra allétrær av lind i Skien sentrum, arten skimtes som orange flekker på barken.
Skien sentrum, Skien, Telemark, Norway
14.06.2010
Sigve Reiso
Digitalt bilde (2776x3977px)
SIR_5666