Fomes fomentarius / Knuskkjuke
Scardia boletella / Knuskkjukemøll (EN)

EN
Sterkt truet
SIG_2976 / Fomes fomentarius / Knuskkjuke <br /> Scardia boletella / Knuskkjukemøll
X
 
Fomes fomentarius / Knuskkjuke
Scardia boletella / Knuskkjukemøll (EN)
Gnagehull etter sommerfuglen Scardia boletella på toppen av knuskkjuke som vokser på død ved av bjørk. På grunn av at arten er stor, kreves det rikelig tilgang på substrat for å opprettholde en populasjon. I Norge er arten kjent fra fem lokaliteter i den sydøstlige delen av landet. Arten påvirkes negativt av moderne driftsformer i skogbruket der store flater snauhogges; noe som bevirker reduksjon og fragmentering av egnede habitater.
Gjuvet naturreservat, Tinn, Telemark, Norway
06.07.2013
Sigve Reiso
Digitalt bilde (5317x3377px)
SIG_2976