Cortinarius saporatus / Skrentslørsopp (VU)

VU
Sårbar
SIG_2816 / Cortinarius saporatus / Skrentslørsopp
X
 
Cortinarius saporatus / Skrentslørsopp (VU)
Skrentslørsopp danner mykorrhiza med lind, hassel og (trolig) eik, i kalklindeskog og iblant i kalkhasselskog og kalkbarskog med lind. En av truslene for artene knyttet til kalklindeskog er planting med gran, her ses et tett plantefelt er i ferd med å "kvele" kalklindeskogen.
Slettevann, Skien, Telemark
01.07.2013
Sigve Reiso
Digitalt bilde (5864x3915px)
SIG_2816