Sarcosoma globosum / Svartgubbe (EN)

EN
Sterkt truet
BB 14 0214 / Sarcosoma globosum / Svartgubbe
X
 
Sarcosoma globosum / Svartgubbe (EN)
Svartgubbe er en skrukkete, brun begersopp med svart innside, som kan bli stor som en tennisball. Den fruktifiserer tidlig om våren. Soppen er svært sjelden i Øst-Norge, der den først og fremst lever i granskog på elveavsetninger.
Prestmoen, Ringerike, Buskerud, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4476x7162px)
BB 14 0214