Funalia trogii / Hårkjuke (VU)
Populus tremula / Osp

VU
Sårbar
_SRE2706 / Funalia trogii / Hårkjuke <br /> Populus tremula / Osp
X
 
Funalia trogii / Hårkjuke (VU)
Populus tremula / Osp
Lys hårkjuke er en meget sjelden art som forekommer i osp- og blandingsskog, særlig på tørre og solvarme skrenter, der den er nedbryter på ospelæger. Her fra en skrent langs Tinnsjøen. Kjerneområde i Telemark.
Tinn, Telemark, Norway
26.04.2006
Sigve Reiso
Digitalt bilde (2316x3250px)
_SRE2706