Acer platanoides / Spisslønn
Geastrum rufescens / Rødbrun jordstjerne (NT)

NT
Nær truet
BB 10 0133 / Acer platanoides / Spisslønn <br /> Geastrum rufescens / Rødbrun jordstjerne
X
 
Acer platanoides / Spisslønn
Geastrum rufescens / Rødbrun jordstjerne (NT)
Rødbrun jordstjerne som er i ferd med å åpne seg. Rødbrun jordstjerne er en av våre største og sjeldneste jordstjerner. Soppen lever i ulike typer skog- og tremiljøer på relativt kalkrik berggrunn. Her er den funnet under spisslønn i gammel eikeskog.
Røerskogen, Nesodden, Akershus, Norway
23.09.2010
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2832x4067px)
BB 10 0133