Hygrocybe quieta / Rødskivevokssopp (NT)

NT
Nær truet
KA_110923_3757 / Hygrocybe quieta / Rødskivevokssopp
X
 
Hygrocybe quieta / Rødskivevokssopp (NT)
Rødskivevokssopp forekommer mest i naturbeitemarker og andre åpne grasmarker, men er også funnet i skog. Her er den fotografert i kalkskog i Nesøytjern naturreservat.
Nesøytjern, Asker, Akershus, Norway
23.09.2011
Kim Abel
Digitalt (5616x3744px)
KA_110923_3757