Ramaria eosanguinea / Jodkorallsopp

KA_110903_7743 / Ramaria eosanguinea / Jodkorallsopp
X
 
Ramaria eosanguinea / Jodkorallsopp
Rødflekkkorallsopp er en sjelden korallsopp som forekommer i løv- og barskog på kalkrik mark. Den danner mykorrhiza med gran og sjelden med furu og eik.
Skøyenåsen, Lunner, Oppland, Norway
03.09.2011
Kim Abel
Digitalt (5230x3744px)
KA_110903_7743