KA_05_1_6621
X
 
Boreal kystregnskog, fuktig granskog som huser flere sjeldne og utryddingstruede arter som bl.a. trønderlav (Erioderma pedicellatum) og granfiltlav (Fuscopannaria ahlneri). Her er det en av slørsoppene som vokser i forgrunnen.
Solem, Grong, Nord-Trøndelag, Norway
24.08.2005
Kim Abel
Digitalt bilde (2336x3504px)
KA_05_1_6621