Ursus maritimus / Isbjørn (VU)

VU
Sårbar
BB_20220419_0484 / Ursus maritimus / Isbjørn
X
 
Ursus maritimus / Isbjørn (VU)
Isbjørnen er verdens største bjørneart, og verdens største rovpattedyr. Den er imidlertid truet av den globale oppvarmingen. Oppvarmingen fører til at sjøisen i Arktis er i tilbakegang, spesielt om sommeren, og det er stor sjanse for at vi får et isfritt polhav om sommeren om få år. I og med at isbjørnen er helt avhengig av et isdekt hav for å forflytte seg mellom jakt- og hiområder er situasjonen kritisk for isbjørnen. Verdens isbjørneksperter frykter at dårligere isforhold vil føre til nedgang i isbjørnbestanden. Amerikanske forskere har antatt at verdens isbjørnbestand kan bli redusert til en tredel av dagens antall rundt år 2050. Bildet viser isbjørn på vandring. Kilde: Norsk polarintitutt.
Wijdefjorden, Spitsbergen, Svalbard, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (6157x4105px)
BB_20220419_0484