Ursus maritimus / Isbjørn (VU)

VU
Sårbar
BB_20160719_0135-2 / Ursus maritimus / Isbjørn
X
 
Ursus maritimus / Isbjørn (VU)
Isbjørnen er verdens største bjørneart, og verdens største rovpattedyr. Den er imidlertid truet av den globale oppvarmingen. Oppvarmingen fører til at sjøisen i Arktis er i tilbakegang, spesielt om sommeren, og det er stor sjanse for at vi får et isfritt polhav om sommeren om få år. I og med at isbjørnen er helt avhengig av et isdekt hav for å forflytte seg mellom jakt- og hiområder er situasjonen kritisk for isbjørnen. Verdens isbjørneksperter frykter at dårligere isforhold vil føre til nedgang i isbjørnbestanden. Amerikanske forskere har antatt at verdens isbjørnbestand kan bli redusert til en tredel av dagens antall rundt år 2050. Bildet viser silhuett av en isbjørn som går en usikker fremtid i møte, fordi den har tilhold på en øy langt fra områder med isdekt hav. Kilde: Norsk polarintitutt. Http://www.Npolar.No/no/arter/isbjorn.Html
Andøyane, Liefdefjorden, Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark, Spitsbergen, Svalbard, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (2238x1259px)
BB_20160719_0135-2