Canis lupus / Ulv (CR)

CR
Kritisk truet
KA_171230_3 / Canis lupus / Ulv
X
 
Canis lupus / Ulv (CR)
Ulv (Canis lupus) fotografert under kontrollerte forhold i innhegning på Langedrag. Ulven er et utpreget rovdyr som jakter i flokk og som lever av større pattedyr. Elg er det vanligste byttedyret i Norden. Ulven er et myteomspunnet dyr som har blitt utsatt for intensiv jakt og forfølgelse i flere hundre år. På slutten av 1960 tallet så var den felles svenske, nord-finske og norske bestanden trolig nede i ca 20-25 dyr, og i 1973 ble ulven totalfredet i Norge.
Langedrag naturpark, Nore og Uvdal, Buskerud, Norway
Kim Abel
Digitalt bilde (6200x4133px)
KA_171230_3