Myotis daubentonii / Vannflaggermus

KA_150821_7 / Myotis daubentonii / Vannflaggermus
X
 
Myotis daubentonii / Vannflaggermus
Vannflaggermus under typisk jakt etter insekter lavt over stille vannflater. Arten er lett å påvise under slike forhold. Denne flaggermusarten er vanlig i lavereliggende deler av Sør-Norge nord til Trøndelag. Pelsen er rødbrun på oversiden og lysegrå under. Vannflaggermus har korte ører og litt rosa nese. Ungene fødes og oppfostres i kolonier, helst i hule trær, under broer eller i bygninger.
Lund, Lund, Skåne, Sweden
21.08.2015
Kim Abel
Digitalt bilde (4194x2359px)
KA_150821_7