SR0_7935
X
 
Kontinuerlig slått er nødvendig for å opprettholde flora og fauna knyttet til gammel kulturmark. Her får en skoleklasse prøve ljåslått og hesjing på gamlemåten. Her slås en liten eng på Øyan i Tinn, engen er inkludert i nasjonal handlingsplan for slåttemark.
Øyan, Tinn, Telemark, Norway
23.08.2013
Sigve Reiso
Digitalt bilde (2758x4056px)
SR0_7935