Trollius europaeus / Ballblom

KA_150709_29 / Trollius europaeus / Ballblom
X
 
Trollius europaeus / Ballblom
Sølendet naturreservat består av store arealer med rikmyr og skogdekt eng. Området har historisk blitt aktivt brukt som slåttemark og slåttemyr frem til 1950-tallet. Etter at området ble vernet som naturreservat i 1974 er det nedlagt et stort arbed med å restaurere kulturminner, slåttemarker og slåttemyrer. Området er i dag et viktig utstillingsvindu for hvordan den tradisjonelle utmarksslåtten påvirker floraen og landskapet.
Sølendet, Røros, Hedmark, Norway
09.07.2015
Kim Abel
Digitalt bilde (5760x3840px)
KA_150709_29