SR0_7222
X
 
Kalkskrentene på Frognøyas vestside er kanskje det nærmeste en kommer Middelhavet i Norge. Skrentene er levested for en rekke varme- og kalkkrevende arter. Over finnes grunnlendt kalkfuruskog.
Frognøya, Hole, Buskerud, Norway
04.06.2013
Sigve Reiso
Digitalt bilde (3535x2292px)
SR0_7222