SR0_0342
X
 
Opplæring i bruk av ljå. Bruk av ljå er en tradisjonell og skånsom måte å høste høyet på og ivaretar artsmangfoldet på artrike enger. Her skal en gjeng nybegynnere slå en artsrik fjellnær eng på Øvre Gunleiksrud i Tinn, engene er inkludert i nasjonal handlingsplan for slåttemark.
Øvre Gunleiksrud, Tinn, Telemark, Norway
13.08.2011
Sigve Reiso
Digitalt bilde (4144x2848px)
SR0_0342