Carterocephalus palaemon / Gulflekksmyger

SIR_6063 / Carterocephalus palaemon / Gulflekksmyger
X
 
Carterocephalus palaemon / Gulflekksmyger
Gulflekksmyger lever på gress. Biotopen er solrike skoglysninger der det vokser mye blomster, spesielt storkenebb. Grunnen skal være fuktig, og levestedet er ofte langs en bekk eller elv. I Norge er arten utbredt nord til Rana i Nordland, og er kjent fra i underkant av 100 lokaliteter. Det gamle utmarksbeitet var positivt for arten.
Skien, Telemark, Norway
23.06.2010
Sigve Reiso
Digitalt bilde (2659x1831px)
SIR_6063