Glaucopsyche alexis / Kløverblåvinge (NT)

NT
Nær truet
SIR_5715 / Glaucopsyche alexis / Kløverblåvinge
X
 
Glaucopsyche alexis / Kløverblåvinge (NT)
Kløverblåvinge lever på ulike erteplanter. Biotopen er åpne områder med vertsplantene, ofte på magre og litt tørre steder. I Norge er arten utbredt på Østlandet nord til den aller sørligste delen av Hedmark og Oppland. Fra Agder foreligger det noen få funn. Antall kjente lokaliteter er rundt 90. På grunn av de pågående endringer i kulturlandskapet, utsettes artens levesteder for negative påvirkninger som gjengroing, granplanting, gjødsling og oppdyrking.
Fjelldalen, Skien, Telemark, Norway
15.06.2010
Sigve Reiso
Digitalt bilde (1828x2724px)
SIR_5715