Capra hircus / Geit

SIR_2491 / Capra hircus / Geit
X
 
Capra hircus / Geit
Geitekilling beiter bjørkeblader. Geiter foretrekker å beite på busker og kratt og er av den grunn gode landskapsryddere og perfekte til restaurering av gammel gjengrodde engareal. På bildet beiter geita i kanten av en artsrik natureng og hindrer på den måten videre gjengroing.
Tessungdalen, Tinn, Telemark, Norway
14.06.2009
Sigve Reiso
Digitalt bilde (2417x3881px)
SIR_2491