Quercus robur / Sommereik

BB 12 0027 / Quercus robur / Sommereik
X
 
Quercus robur / Sommereik
Gammel, hul eik i kulturlandskapet rundt Røer gård på Nesodden. Dette er trolig den groveste eika på Nesodden. Treet inngår som en del av et nasjonalt viktig kulturlandskap med et svært rikt biologisk mangfold, bl.a. knyttet til de mange hule og gamle eiker. I dette treet lever flere rødlistede insektarter.
Røerskogen, Nesodden, Akershus, Norway
18.03.2012
Bård Bredesen
Digitalt bilde (3959x2653px)
BB 12 0027