IMG_2132
X
 
Fangst av insekter i åpen grunnlendt kalkmark og kantkratt. Dette er ofte artsrike areal med mange varmekjære, truede og sjeldne insektsarter.
Langesundstangen naturreservat, Bamble, Telemark, Norway
08.06.2009
Sigve Reiso
Digitalt bilde (3227x2130px)
IMG_2132