BB_20160717_0591
X
 
Kalving fra Waggonwaybreen i Magdalenafjorden. Ismassene faller ned i bredporten, som fører en elv med smeltevann under breen. Sammenstillinger av kjent kunnskap fra FNs klimapanel viser at de fleste isbreer over hele verden minker. Slik er det også på Svalbard, der utviklingen har gått raskere etter årtusenkiftet. Kilde: Norsk Polarinstitutt.
Magdalenafjorden og Waggonwaybreen, Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark, Spitsbergen, Svalbard, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (6466x4041px)
BB_20160717_0591