BB 15 0287
X
 
Økte nedbørsmengder på grunn av et endret klima vil også føre med seg flere og større flommer. Ekstremvær vil bli vanligere. Bildet viser flom i Akerselva i Oslo høsten 2015, der elva er i ferd med å gå over sine bredder, eroderer og skader bygninger.
Øvre Foss, Akerselva, Oslo, Oslo, Norway
Digitalt bilde (4190x2357px)
BB 15 0287