BB 14 0128
X
 
Et isfjell har brukket løs fra isbremmene rundt Antasktis og driver rundt i sør-ishavet. Økt avsmelting av isbreene i Antarktis, som inneholder 90 % av verdens ferskvann, vil kunne føre til omfattende global oppvarming og havnivåstigning.
Bransfield Strait, Sørishavet/Southern Ocean
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (5329x3621px)
BB 14 0128