KA_130815_2764
X
 
Pol-isen har de siste årene vært kraftig redusert på grunn av klimaendringer og en må sommerstid langt nord for å finne isfronten. Sommeren 2013 lå isfronten helt oppe ved 81,3 grader nord. Senere på høsten lå den langt nord for dette igjen.
Svalbard, Svalbard, Norway
15.08.2013
Kim Abel
Digitalt bilde (5749x3833px)
KA_130815_2764