KA_150902_47
X
 
Økte nedbørsmengder på grunn av et endret klima vil også føre med seg flere og større flommer. Ekstremvær vil bli vanligere. Bildet viser resultater av en storflom i Røyken høsten 2015.
Røyken, Røyken, Buskerud, Norway
02.09.2015
Kim Abel
Digitalt bilde (3840x5760px)
KA_150902_47