bb733
X
 
Klimaendringene fører mange steder til ekstrem varme og tørke, med den følge at ferksvannskildene blir borte. Her et utørket våtmarksområde langs floden Gambia der jorda har sprukket opp. Død krabbe i forgrunnen.
Gambia
Bård Bredesen
Dias (3483x5371px)
bb733