Dracocephalum ruyschiana / Dragehode (VU)

VU
Sårbar
BB 05 0422 / Dracocephalum ruyschiana / Dragehode
X
 
Dracocephalum ruyschiana / Dragehode (VU)
Dragehode er en plante som Norge har et internasjonalt ansvar for å ta vare på, da Norge har en stor del av arten forekomst. Den er knyttet til ugjødsla enger og åpent grunnlendt kalkmark. Arten er truet av gjengroing og utbygging.
Ekebergskråningen naturreservat og Mosseveien, Oslo, Oslo, Norway
Bård Bredesen
Digitalt bilde (1951x2871px)
BB 05 0422