Sorbus aucuparia / Rogn
Turdus iliacus / Rødvingetrost

BB 09 0348 / Sorbus aucuparia / Rogn <br /> Turdus iliacus / Rødvingetrost
X
 
Sorbus aucuparia / Rogn
Turdus iliacus / Rødvingetrost
Rødvingetrost er den minste av trostene våre. Den ligner måltrost, men har en markert, lys stripe over øyet og rustrøde felter under vingene. Rødvingetrost er en vanlig hekkefugl i skog i hele Norge. Sangen fremføres i markerte dialekter som er forskjellige fra landsdel til landsdel. Den trekker hovesakelig ut av landet om vinteren, men enkelte overvintrer. Rogn er en viktig matkilde for mange fugler om høsten og vinteren. Mengden rognebær varierer mye mellom ulike år. I år med mye rognebær venter enkelte rødvingetroster med å trekke sørover.
Tangenåsen, Nesodden, Akershus, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (3353x2096px)
BB 09 0348