Gentianella campestris campestris / Engbakkesøte

SR0_4337 / Gentianella campestris campestris / Engbakkesøte
X
 
Gentianella campestris campestris / Engbakkesøte
Bakkesøte i bratte beitebakker. Artsrike naturbeiter har gått kraftig tilbake som følge av opphør av skjøtsel med påfølgende gjengroing. Slike artssamfunn er også sårbare for kunstgjødsel. Bakkesøte blir lite beitet grunnet bitterstoffer i planten, og trives derfor godt i naturbeitemark.
Tessungdalen, Tinn, Telemark, Norway
04.08.2012
Sigve Reiso
Digitalt bilde (1860x2811px)
SR0_4337