Briza media / Hjertegras

SIR_5738 / Briza media / Hjertegras
X
 
Briza media / Hjertegras
Hjertegress (Briza media) er ett karakeristisk gress som vanligvis vokser på artsrike, ugjødsla enger. Den forestrekker kalkrik berggrunn.
Skien, Telemark, Norway
15.06.2010
Sigve Reiso
Digitalt bilde (2010x2903px)
SIR_5738