Pinus sylvestris / Furu

BB 10 0295 / Pinus sylvestris / Furu
X
 
Pinus sylvestris / Furu
Ursvikbukta er en av de viktigste gruntvannsområdene i indre Oslofjord, med med bl.a. en verdifull marin fauna og mange rastende og overvintrende vannfugler. Som i så mange andre gruntvannsområder i fjorden er det anlagt en småbåthavn inne i bukten, som forringer det biologiske mangfoldet. Ytterligere planer for utbygging av området truer kvalitetene.
Ursvikbukta, Nesodden, Akershus, Norway
06.03.2010
Bård Bredesen
Digitalt bilde (4288x2577px)
BB 10 0295